Plaanid ükskord langevarjuhüppe ära teha?
Aga elul võivad olla omad plaanid.

2023. aastal kutsume tasuta uuringule naisi sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

MIS HAIGUS ON EMAKAKAELAVÄHK?

Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus

Inimese papilloomiviirus (HPV – Human Papilloma Virus) levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk.

Rakumuutused tekivad pikema aja jooksul

Protsess on tavaliselt pikk ja võib kesta isegi 10–25 aastat. Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need on ravitavad.

Emakakaelavähki haigestumisel ei ole seost pärilikkusega

Emakakaelavähki võivad haigestuda kõik naised igas vanuses. Eestis on nii emakakaelavähi esinemissagedus kui ka suremus üks kõrgemaid Euroopas.

KUIDAS SÕELUURINGUL OSALEDA?

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma naistele nimelise kutse

Sõeluuringule on oodatud naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama

Sõeluuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse raviasutusse.

Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja patsiendiportaalist digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Emakakaelavähi sõeluuringu kutset ei saa naised, kellel on viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaela- või emakavähk. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

Sõeluuringut tegevate raviasutuste kontaktid leiab SIIT

Registreerumisel kontrollitakse naise sünniaastat. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

UURINGUST LÄHEMALT

Kõrge riskiga viirustüvede olemasolu kontrollitakse papilloomiviiruse testiga

Regulaarne papilloomiviiruse ehk HPV testi tegemine on oluline, sest tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi naise enesetundes.

Uuringul osalemine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega

Uuringu käigus võetakse väikese harjakesega emakakaela limaskestalt ja kanalist proovimaterjal ning seejärel uuritakse proovi laboris. Protseduur on valutu!

Proovi ei saa anda menstruatsiooni ajal

Kõige sobivam aeg uuringuproovi andmiseks on menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval.

Ohtlike viirustüvede puudumisel naisele uuringutulemuste teavitust eraldi ei saadeta

Kui uuringuproovis ohtlikke viirustüvesid ei esine, saab uuringutulemusega tutvuda patsiendiportaalis digilugu.ee (Terviseandmed → Uuringute vastused → Saatekirjade vastused). HPV-negatiivse vastuse korral on naine tagasi sõeluuringule oodatud viie aasta pärast.