MIS HAIGUS ON EMAKAKAELAVÄHK?

Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus

Inimese papilloomiviirus (HPV – Human Papilloma Virus) levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk.

Rakumuutused tekivad pikema aja jooksul

Protsess on tavaliselt pikk ja võib kesta isegi 10–25 aastat. Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need on ravitavad.

Emakakaelavähki haigestumisel ei ole seost pärilikkusega

Emakakaelavähki võivad haigestuda kõik naised igas vanuses. Eestis on nii emakakaelavähi esinemissagedus kui ka suremus üks kõrgemaid Euroopas.

KUIDAS SÕELUURINGUL OSALEDA?

Sõeluuringul osalemiseks on järgmised võimalused:

  • broneerige aeg digiregistratuuris
  • helistage broneerimiseks sobivasse tervishoiuasutusse – kontaktid
  • tellige HPV-kodutest koju SIIN
  • küsige HPV-kodutesti Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekidest

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma naistele nimelise kutse

Tasuta sõeluuringule on oodatud naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama

Sõeluuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid osaleda uuringus valides ülal toodud võimalustest endale sobivaima.

Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist terviseportaal.ee (Vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Sõeluuringule registreerumisel kontrollitakse naise sünniaastat. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Emakakaelavähi sõeluuringu kutset ei saa naised, kellel on viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaela- või emakavähk. Selle info saamiseks tehakse päringud vähiregistrisse ja tervise infosüsteemi.

UURINGUST LÄHEMALT

Kõrge riskiga viirustüvede olemasolu kontrollitakse papilloomiviiruse testiga

Regulaarne inimese papilloomiviiruse ehk HPV testi tegemine on oluline, sest viirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused. Nendest muutustest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid, mis tavaliselt ei tekita muutusi naise enesetundes.

HPV testi on võimalik teha broneerides aeg tervishoiuasutuses või tellides kodutest siin. Samuti on sihtrühma kuuluvates naistel võimalik saada HPV-kodutest Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekidest.

Kodus tehtud HPV test ja tervishoiuasutuses tervishoiutöötaja võetud HPV proov on sarnaselt täpsed ja usaldusväärsed.

HPV kodutestimise proovivõtukomplekti kuulub proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, infoleht ja märgistatud eelmakstud tagastusümbrik. Kodutesti valinud naistel palume proovi võtmisel järgida juhendit ja postitada proov hiljemalt viie päeva jooksul pärast selle võtmist. Proovi saatmine laborisse on tasuta.

Rohkem infot HPV kodutesti juurutamise kohta leiad siit.

Tervishoiuasutuses uuringul osalemine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega

Uuringu käigus võetakse väikese harjakesega emakakaela limaskestalt ja kanalist proovimaterjal ning seejärel uuritakse proovi laboris. Protseduur on valutu!

Proovi ei saa anda menstruatsiooni ajal

Kõige sobivam aeg uuringuproovi andmiseks on menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval.

Ohtlike viirustüvede puudumisel naisele uuringutulemuste teavitust eraldi ei saadeta

Uuringutulemusega saab tutvuda terviseportaalis terviseportaal.ee (Vastuvõtud ja saatekirjad). Kui uuringuproovis ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis naisega ühendust ei võeta ja ta on tagasi sõeluuringule oodatud viie aasta pärast. Kui aga leitakse kõrge riskiga viirustüvesid, siis sellest antakse naisele teada, et teha täiendavaid uuringuid. Viiruse olemasolu ei tähenda vähi- ega vähieelsete muutuste diagnoosi! Lisauuringule saab pöörduda tervishoiuasutustesse, mille nimekiri on leitav Tervisekassa kodulehelt.